Palvelumme

Miten voimme palvella?

Yhtiöoikeus

Palvelemme yhtiöitä ja yrittäjiä kaikissa yritystoimintaan liittyvissä
kysymyksissä aina sen perustamisesta yhtiön erityiskysymyksiin ja
ongelmatilanteisiin saakka. Asiakkaitamme ovat yhtiömuodosta riippumatta
pienet ja keskisuuret yritykset ja yhteisöt ympäri Suomea. Pitkäaikainen
kokemuksemme auttaa meitä hakemaan parhaan mahdollisen lopputuloksen
asiakkaan tarpeiden ja toimintaympäristön mukaan.

Meiltä saat neuvot ja ohjeet, asiakirjat ja mm. erilaiset
yritystoiminnan uudelleenjärjestelyä koskevat ratkaisut ja
verosuunnittelun. Käytössämme on myös lukuisa yhteistyökumppaneiden
verkosto eri alojen asiantuntijoita.

Sopimukset ja vahingonkorvaus

On tärkeää, että sopimukset tehdään niin kuin osapuolet ovat
tarkoittaneet, ja että sopimukset laaditaan oikein ja sitovasti.
Palvelemme kaikissa sopimusoikeudellisissa kysymyksissä. Laadimme
asiantuntevasti erilaisia sopimuksia sekä yritysten että yksityisten
ihmisten tarpeisiin. Käytössäsi on lakimiestemme laaja kokemus ja
asiantuntemus.

Tarjoamme konsultaatiota ja palvelujamme alkaen sopimusneuvotteluista
aina sopimusten laadintaan, uudistamiseen ja tulkintaan liittyvissä
kysymyksissä sekä sopimusrikkomustilanteissa. Sopimusrikkomustilanne
edellyttää useimmiten ripeää reagointia vahinkojen ja/tai vastuiden
minimoimiseksi. Yleensä paras lopputulos saavutetaan pitkäaikaisissa
asiakassuhteissa.

Vahinkotilanteessa on tärkeää selvittää vahingon peruste ja määrä.
Lakimiehemme auttavat vahingon selvittämisessä ja mahdollisissa
korvausasioissa. Hoidamme vahingonkorvauksiin liittyviä hakemusasioita,
neuvotteluita ja riita-asioita.

Maksukyvyttömyys

Palvelemme kaiken tyyppisissä yrityksen maksukyvyttömyystilanteissa sekä
velallista että velkojaa.

Lakimiehillämme on laaja ja pitkäaikainen kokemus yrityssaneerauksista,
konkursseista, takaisinsaanneista ja erilaisista ulosottoasioista sekä
vapaaehtoisista maksujärjestelyistä. Mitä aikaisemmin käännyt puolemme,
sitä useampia maksukyvyttömyyteen varautumisen keinoja on yleensä myös
käytettävissä. Tarjoamme myös perintäpalveluja.

Työoikeus

Työoikeuteen sisältyy monia asioita, jotka ovat yritysten kannattavuuden
ja toimivuuden kannalta olennaisen tärkeitä, mutta jotka ovat myös
työntekijöille hyvin henkilökohtaisia ja tunteita herättäviä. Näitä ovat
esimerkiksi irtisanomiset, palkkaerimielisyydet, työsyrjintä ja
yhteistoimintaneuvottelut. Sopimusoikeuden lisääntymisestä työpaikoilla
seuraa jatkossa myös lisää paikallisia neuvotteluja ja sopimusten
laadintaa, joihin tarvitaan lakimiehen asiantuntemusta.

Toimistomme yhtenä vahvana erikoisosaamisalana on työoikeus, mukaan
lukien kauppaedustus. Asianajamme ovat avustaneet sekä työnantajia että
työntekijäitä sadoissa eri oikeudenkäyneissä koko Suomen alueella.
Hoidamme myös eri etujärjestöjen ja liittojen valtuuttamana heidän
jäsentensä asioita. Liiton jäsenelleen ottama oikeusturvavakuutus
oikeuttaa yleensä jäsenen käyttämään myös liiton ulkopuolista lakimiestä.

Vahvuuttamme työoikeuden alalta lisää laaja yhteistyö- ja
asiantuntijaverkostomme sekä kontaktit esimerkiksi yliopistoihin.
Lakimiehemme toimivat myös kouluttajina ja luennoitsijoina.

Kiinteistöt, asuminen, rakentaminen ja maankäyttö

Kiinteistöihin, asuntoihin, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvät
asiat ovat usein paitsi taloudellisesti merkittäviä myös
henkilökohtaisesti merkityksellisiä ja niihin voi liittyä mm.
vastuukysymyksiä ja verokysymyksiä, joiden selvittäminen, kirjaaminen
tai niihin varautuminen kannattaa ikävien yllätysten välttämiseksi tai
minimoimiseksi jo heti alkuvaiheessa.

Palvelemme yksityishenkilöitä ja yrityksiä kaikissa kiinteistöihin,
asuntoihin, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvissä oikeudellisissa
kysymyksissä mm. laatimalla sopimuksia, kauppa- ja lahjakirjoja,
hakemuksia ja muita asiakirjoja. Hoidamme myös kiinteistöihin,
asuntoihin, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyviä selvittelyitä ja
neuvotteluita ja hoidamme niitä koskevia hakemus- ja riita-asioita sekä
oikeudenkäyntejä.

Parisuhde ja lapset

Avioliittoon, rekisteröityyn parisuhteeseen ja avoliittoon kuuluu
inhimillisten odotusten lisäksi keskeisesti mm. omaisuuteen,
verotukseen, perimykseen, toimintakykyyn ja usein myös lapsiin liittyviä
kysymyksiä. Eri vaihtoehtojen selvittäminen ja kartoittaminen ennakolta,
asioista sopiminen, niistä määrääminen ja niihin varautuminen luo paitsi
turvallisuutta ja selkeyttä, myös vähentää mahdollisia myöhempiä
riitaisuuksia.

Tinkimätön ammattitaitomme on käytettävissäsi perheen ja
yksityishenkilön kaikkien tärkeiden asiakirjojen laadintaan. Laadimme
mm. avioehtosopimuksia, testamentteja, edunvalvontavaltakirjoja,
perukirjoja, perinnönjakosopimuksia ja ositussopimuksia. Useisiin
asiakirjoihin liittyy kiinteästi myös verosuunnittelu.

Avustamme asiakkaitamme kaikissa perheoikeudellisissa asioissa,
menettelyissä ja oikeudenkäynneissä. Toimimme myös tuomioistuimen
määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana tilanteissa, joissa ei syystä
tai toisesta voida päästä sovintoon tai asiasta ei voida sopia.

Lasten huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevia asioita
hoidamme paitsi neuvotteluteitse myös sovintomenettelyissä ja
oikeudenkäynneissä.

Lakimiehemme toimivat myös kouluttajina ja luennoitsijoina.

Rikosoikeus

Asianajajillamme on kokemusta laajojen ja vaativien rikosasioiden
hoitamisesta, joissa osaamisemme painottuu erityisesti talous- ja
verorikoksiin. Palvelemme koko Suomen alueella.

Rikosasiat ovat selvästi monimutkaistuneet. Rikoksesta epäilyn
oikeusturva edellyttää usein sitä, että hänellä on jo
esitutkintavaiheessa asiansa osaava avustaja. Rikosjutuissa myös
asianomistajan oikeusturva saattaa vaatia avustajan käyttämistä, koska
yhä harvemmin syyttäjät voivat huolehtia rikoksen uhrin vaatimusten
ajamisesta. Olemme toimineet asianomistajien avustajina lukuisissa
rikosjutuissa. Lisäksi autamme tuomittujen korvausten perimisessä.
Selvitämme aina myös sen, onko asiakkaallamme oikeus puolustajaan tai
oikeusapuun.

Riitojen ratkaisu, sovittelu

Avustamme asiakkaitamme riita-asioissa yleisissä tuomioistuimissa,
hallintotuomioistuimissa ja erityistuomioistuimissa ja rikosasioissa
aina esitutkinnasta tuomioistuinkäsittelyyn ja jälkitoimiin saakka.

Tuomioistuinmenettelyn lisäksi avustamme asiakkaitamme myös sovitteluun
liittyvissä asioissa ja eri sovittelumenettelyissä. Osa toimistomme
asianajajista on Suomen Asianajajaliiton hyväksymiä sovittelijoita, mikä
mahdollistaa myös osapuolten keskinäiseen sopimukseen perustuvan sovittelun.

Riitatilanteessa oikeudenkäynti on usein pitkä prosessi ja myös
taloudellisesti ja henkisesti erittäin raskas koettelemus. Tämän vuoksi
paras ratkaisu voidaan mahdollisesti löytää neuvotteluteitse. Jos
sovintoon ei kuitenkaan päästä tai sille ei ole edellytyksiä, on
tuomioistuinkäsittely usein ainoa vaihtoehto. Tavoittelemme
yhteisymmärryksessä asiakkaamme kanssa aina hänelle parasta mahdollista
lopputulosta joko sovinnossa tai oikeudenkäynnin kautta.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain mukaisen rekisteriselosteemme löydät tästä: Rekisteriseloste

Hinnasto

Palveluhinnastomme 1.11.2017 lähtien: Hinnasto

Yhtiöoikeus

Lue lisää

Sopimukset ja vahingonkorvaus

Lue lisää

Maksukyvyttömyys

Lue lisää

Työoikeus

Lue lisää

Kiinteistöt, asuminen, rakentaminen ja maankäyttö

Lue lisää

Parisuhde ja lapset

Lue lisää

Rikosoikeus

Lue lisää

Riitojen ratkaisu, sovittelu

Lue lisää

Rekisteriseloste

Lue lisää

Hinnasto

Lue lisää

”Kokonaisvaltaista palvelua yrityksille ja yksityishenkilöille”

Yrityksemme

Hämäläistä asianajotoimintaa jo lähes 50 vuotta

Asianajaja Pekka Romon vuonna 1977 ostama lakiasiaintoimisto toimii tänään nimellä Asianajotoimisto Romo & Ilonen Oy.

Toimistomme ammattitaitoiset lakimiehet ja muu henkilökunta ovat käytettävissäsi kaikissa yritysten ja yhteisöjen sekä yksityisten ihmisten oikeudellisissa asioissa.

Olemme erikoistuneet erilaisiin yritysasioihin, kiinteistö- ja asuntokauppaan sekä rakentamiseen liittyviin kysymyksiin ja työoikeuteen. Tarjoamme palvelujamme sopimus- ja rikosoikeudessa, konkursseissa, yrityssaneerauksissa ja muissa maksukyvyttömyyttä koskevissa tilanteissa sekä verotusasioissa. Olemme käytettävissäsi myös kaikissa perhe- ja perintöoikeudellisissa kysymyksissä.

Toimistollamme on merkittävä yhteistyökumppaneiden verkosto tilintarkastajia, tilitoimistoja, veroasiantuntijoita, erilaisia etujärjestöjä ja rahoituksen ammattilaisia sekä kollegatoimistoja.

Ajankohtaista

22.12.2020

Hyvää joulua ja onnea uudelle vuodelle!

15.12.2020

Joulun ja uudenvuoden aikaan asianajotoimistomme palvelee seuraavasti:

 

Hämeenlinnan toimistomme on suljettu asiakaskäynneiltä 30.-31.12.2020. Voitte ottaa tuolloin meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.

Hämeenlinnan toimipiste on suljettuna jouluna 24.-27.12.2020 ja uudenvuodenpäivänä 1.1.2021 sekä loppiaisena 6.1.2021.

 

Lahden toimistomme on suljettu asiakaskäynneiltä 22.-23.12.2020 sekä 5.1.2021. Voitte ottaa tuolloin meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.

Lahden toimistomme on joulunaikaan kokonaan suljettu 24.12.2020-4.1.2021 sekä loppiaisena 6.1.2021.

 

Rauhaisaa joulunaikaa ja onnellista uutta vuotta 2021!

 

Toimipisteemme suljettuina 23.10.2020

21.10.2020

Toimipisteemme Hämeenlinnassa ja Lahdessa ovat poikkeuksellisesti suljettuina perjantaina 23.10.2020. Palvelemme taas 26.10. normaalisti.

 

Asianajotoimistomme palvelee syyskesällä

29.07.2020

 

Asianajotoimistomme Lahden toimipiste on lomakaudesta johtuen suljettuna 3.-14.8.2020.

Toimipisteemme Hämeenlinnassa on avoinna normaalisti.

 

Hyvää syyskesää!

 

 

Asianajotoimisto Romo & Ilonen Oy toivottaa hyvää juhannusta!

18.06.2020

 

 

Kesä on nyt parhaimmillaan ja pian on keskikesän juhlistamisen aika.

Asianajotoimistomme Hämeenlinnan ja Lahden toimipisteet ovat suljettuina juhannusaattona 19.6.

Palvelemme taas maanantaina 22.6. klo 8 alkaen.

 

Hyvää juhannusta kaikille!

 

 

 

 

 

 

 

Tutustu työntekijöihin

”Elämää ja juridiikkaa”

Henkilökunta

Romo & Ilosen tekijät

Pekka Romo

Olen toiminut asianajoyrittäjänä ja työnantajana heti valmistuttuani
vuonna 1977 eli lähes 40 vuotta. Asianajajaliittoon olen liittynyt
vuonna 1980.

Hoidan erityisesti yritysten ja yrittäjien asioita, joita ovat mm.
yritysten perustaminen, yritysmuodon muutokset kuten sulautumiset,
jakautumiset, muut järjestelyt, yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset.
Palvelen yrityksiä ja yrittäjiä verotuskysymyksissä. Lisäksi hoidan
laajasti maksukyvyttömyysasioita kuten konkurssit, ulosotto ja
yrityssaneeraukset. Työskentelen myös perhe- ja perintöoikeuteen
liittyvien asioiden parissa.

Työni ohella olen toiminut aktiivisesti yrittäjä- ja muissa
järjestöissä, Uusyrityskeskuksessa ja erilaisissa luottamustehtävissä
sekä kunnallispolitiikassa. Luottamustehtävät ovat osaltaan myös
laajentaneet osaamistani. Vapaa-ajallani rentoudun mökillä tai vaellan
sekä pelaan sulkapalloa. Nautin myös lukemisesta.

Erikoisalueeni: yritysjuridiikka, maksukyvyttömyysasiat,
sopimusoikeus, perhe- ja perintöoikeus, oikeudenkäynnit, veroasiat

Kari Lehtinen

Olen työskennellyt asianajajana Lahden toimistossamme vuodesta 2003
lukien. Toimiston osakkaaksi olen tullut vuonna 2014. Minulla on vankka
kokemus erityisesti työoikeus- ja kauppaedustusasioista sekä
yhtiöoikeudesta jo vuodesta 1992 lähtien. Olen avustanut eri
etujärjestöjen ja liittojen toimeksiannoista niin työnantajia kuin
työntekijöitäkin koko Suomen alueella. Hoidan toimeksiantoja
säännöllisesti yleisissä tuomioistuimissa, hallinto-oikeuksissa ja myös
välimiesoikeudessa.

Erikoisalueeni: työoikeus, yritysjuridiikka, sopimusoikeus,
vero-oikeus, vahingonkorvausasiat, rikosoikeus, oikeudenkäynnit

Olli Forsell

Olen työskennellyt Hämeenlinnan toimistossamme vuodesta 2003 ja
asianajajatutkinnon olen suorittanut samana vuonna. Olen työskennellyt
alalla vuodesta 1982 lähtien, aluksi liike-elämän palveluksessa ja
omassa lakiasiaintoimistossa vuosina 1996-2002.

Olen hoitanut puolustajana useita laajoja talousrikosoikeudenkäyntejä.
Toimin myös käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana
kuolinpesissä sekä pesänjakajana avioero-osituksissa. Minulla on vankka
kokemus siviili- ja rikosoikeudenkäynneistä. Osaamisalueisiini kuuluu
myös kiinteistö- ja asuntokauppa-asiat sekä vahingonkorvausoikeus. Olen
myös Suomen Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon merkitty sovittelija.

Erikoisalueeni: riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit, perhe- ja
jäämistöoikeus, kiinteistöoikeus, rikosoikeus, vahingonkorvausoikeus

Kari Suokas

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 1990. Aloitin työskentelyni asianajoalalla hämeenlinnalaisessa toimistossa heti valmistumiseni jälkeen ja jatkoin sitä vuoteen 2001 asti, vuodesta 1995 alkaen toimiston osakkaana. Varatuomarin arvonimen sain vuonna 1991 ja asianajajaliiton jäsenenä olin vuosina 1994-2001. Asianajotoimistossa hoidin monipuolisesti erilaisia lähinnä siviilioikeudellisia asioita. Asiat liittyivät pääosin yhtiö-, sopimus-, kiinteistö-, konkurssi- sekä perhe- ja perintöoikeuteen.

Hämeenlinnan kaupungin palveluksessa työskentelin 2001-2017. Kymmenen vuotta tästä ajasta toimin kaupunginlakimiehenä, jolloin vastuulleni kuuluivat kaupungin yleiset hallinnolliset asiat ja erityisenä alueena kaupungin konserniyhteisöt. Vuodesta 2013 alkaen toimin omistajaohjauksen vastuualueen liiketoimintajohtajana ja kaupungin johtoryhmän jäsenenä. Vastuualueen tehtäviin kuului kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden ja säätiöiden seuranta, ohjaus ja tukeminen.

Asianajotoimisto Romo & Ilonen Oy:n palvelukseen siirryin 1.9.2017. Työtehtäväni kattavat yritysjuridiikan, sopimusoikeuden ja hallintojuridiikan sekä vahingonkorvausta koskevat asiat. Lisäksi hoidan perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja ja oikeudenkäyntejä.

Kuluneina vuosikymmeninä olen ollut mukana useiden eri yhdistysten toiminnassa ja hallinnossa. Vuoteen 2001 asti olin mukana Hämeenlinnan kaupungin poliittisessa päätöksenteossa, mm. kaupunginvaltuutettuna kahdella valtuustokaudella. Vapaa-ajallani harrastan metsänhoitoa sukutilalla sekä liikuntaa, erityisesti hiihtoa ja maastopyöräilyä.

Erikoisalueeni: yritysjuridiikka, sopimusoikeus, vahingonkorvausasiat, hallintojuridiikka, perhe- ja perintöoikeus ja oikeudenkäynnit.

Dagi-Liis Leivonen

Minulla on työkokemusta suomalaisista asianajotoimistoista vuodesta 2008 alkaen. Olen työskennellyt kokopäiväisesti kahdessa rikosoikeuteen keskittyneessä asianajotoimistossa yhteensä 10 vuotta. Aloitin työskentelyn Asianajotoimisto Romo & Ilosen palveluksessa vuoden 2019 tammikuussa. Olen suorittanut oikeustieteen alemman korkeakoulututkinnon Tarton yliopistossa, josta valmistuin vuonna 2013. Lisäksi olen suorittanut Helsingin yliopistossa oikeustieteellisessä tiedekunnassa ETA-kelpoisuuskokeen, jonka aihealueet olivat: Suomen oikeusjärjestelmän rakenne ja lähteet, velvoiteoikeus, esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, rikosoikeus, prosessioikeus, valtiosääntöoikeus ja hallinto-oikeus.

Valmistuin oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta keväällä 2019. Maisteriohjelmassa olen syventynyt erityisesti rikos- ja prosessioikeuteen, joiden osaaminen on keskeistä työssäni. Lisäksi tarkoituksenani on tulevaisuudessa syventyä yritysjuridiikkaan ja välimiesmenettelyyn. Virolainen ja suomalainen oikeusjärjestelmä poikkeavat jonkin verran toisistaan. Pro gradu -tutkielmassani käsittelin oikeusvertailevasta näkökulmasta Viron ja Suomen välimiesmenettelyä. Asianajotutkinnosta olen suorittanut eettisen osan ja kirjallisen kokeen.

Olen muun muassa tehnyt ohjelmia suomalaisesta oikeusjärjestelmästä ja lain sisällöstä Suomessa toimivalle vironkieliselle radiokanavalle sekä virolaiselle tv-kanavalle. Ohjelman tarkoituksena on ollut antaa Suomessa asuville virolaisille tietoa Suomen oikeusjärjestelmän sisällöstä ja oikeuskäytännöstä.

Palvelen asiakkaita suomen, viron, venäjän ja englannin kielellä.

Vapaa-ajallani harrastan liikuntaa ja pidän matkustamisesta.

Jyri Nikander

Camilla Forsblom

Olen työskennellyt Hämeenlinnan toimistossamme keväästä 2018 lähtien. Työnkuvaani kuuluu niin asianajajien kuin sihteerienkin avustaminen monimuotoisissa työtehtävissä. Kirjoitan tällä hetkellä graduani Turun yliopistossa, ja tämän vuoden aikana valmistun oikeustieteen maisteriksi.

Vapaa-ajallani nautin matkustelusta, lenkkeilystä, ja lähellä sydäntäni on kokkailu ja hyvä ruoka.

Tiina Tuominen

Tarja Järvinen

Olen työskennellyt asianajoassistenttina Lahden toimistossa vuodesta
2012 lukien. Aiemmin olen työskennellyt mm. julkishallinnossa ja kaupan
alalla. Tehtäviini kuuluvat asiakaspalvelu, asiakirjojen valmistelu ja
tiedonhankinta, perintä sekä palkanlaskenta ym. henkilöstöasiat.
Valmistuin tradenomiksi (ylempi AMK) vuonna 2018 liiketoiminnan ja uudistavan johtamisen koulutusohjelmasta.

Vapaa-aikanani viihdyn mökillä ja luonnossa koiran kanssa liikkuen.

Charlotta Forsman

Työskentelen Hämeenlinnan toimistossamme asianajoassistenttina. Tehtäviini kuluu hallinnon työtehtävät, keskittyen taloushallinnon päivittäistoimista tilinpäätöksiin. Yrityksen sisäiset kehittämishankeet, sidosryhmätyöskentely, sekä assistentin monipuoliset vastuualueet asiakasprojekteissa kuuluvat työnkuvaani.

Bachelor of Business Administration (BBA) tutkinnon olen suorittanut Haaga-Heliassa 2007, kansainvälisen kaupan koululutusohjelmassa. Liikunnan yhteiskuntatieteen maisteriopintoni Jyväskylän yliopistolla kansainvälisen liikuntahallinnon koulutusohjelmassa (Master’s Degree in Sport Management & Health Promotion) ovat loppusuoralla. Ennen siirtymistäni asianajoassistentiksi työskentelin Helsingissä yksityisellä sektorilla mm. hallintokoordinaattorina, johdon assistenttina sekä projektiassistentin eri tehtävissä. Tarkempi kuvaus osaamisestani, sekä ulkomailla vietetyistä vuosistani löydät LinkedIn profiilistani: https://www.linkedin.com/in/charlotta-forsman-325378140

Olen yhteiskuntatieteilijä, jolle liikunnan ja hyvinvoinnin saralla olevat asiat ja teemat ovat lähellä sydäntä. Vapaa-aikani kuluu opintojen lisäksi monipuolisesti luonnossa liikkuen, lukien, sekä perheen kanssa touhutessa.

Sanna Kotsalainen

Vastaan asiakaspalvelusta Hämeenlinnan toimistossamme. Avustan
konkurssipesien ja kuolinpesien hoitamisessa sekä perukirjojen
laadinnassa. Lisäksi hoidan toimistomme laskutuksen ja ostoreskontran. Valmistuin oikeustradenomiksi vuonna 2017.

Harrastuksiini kuuluvat lenkkeily ja salitreeni.

 

Opintovapaalla 26.8.2019 alkaen.

 


Lue lisää

Pekka Romo

asianajaja, varatuomari, osakas

0400 491 073

pekka.romo@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Kari Lehtinen

asianajaja, varatuomari, osakas

040 8252 796

kari.lehtinen@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Olli Forsell

asianajaja, varatuomari

040 5810 913

olli.forsell@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Kari Suokas

asianajaja, varatuomari

044 7540 511

kari.suokas@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Dagi-Liis Leivonen

oikeustieteen maisteri, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

045 656 0060

dagi-liis.leivonen@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Jyri Nikander

Varatuomari, luvansaanut oikeudenkäyntiavustaja

0444910633

jyri.nikander@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Camilla Forsblom

avustava lakimies, ON

075 7540 500

camilla.forsblom@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Tiina Tuominen

avustava lakimies, ON

044 7540 512

tiina.tuominen@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Tarja Järvinen

asianajoassistentti, tradenomi YAMK

075 7540 500

tarja.jarvinen@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Charlotta Forsman

asianajoassistentti, BBA

075 7540 500

charlotta.forsman@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Sanna Kotsalainen

asianajoassistentti, oikeustradenomi

075 7540 500

sanna.kotsalainen@asianajopalvelut.com

Yhteystiedot

Sijainnit ja toimipaikkojen yhteystiedot

Toimisto

Sibeliuksenkatu 2 B
13100 Hämeenlinna

Puhelin 075 7540 500

Sähköposti
etunimi.sukunimi@asianajopalvelut.com

logot

 

Toimisto

Rautatienkatu 26 E 1
15110 Lahti

Puhelin 075 7540 500

Sähköposti
etunimi.sukunimi@asianajopalvelut.com

 

Laskutustiedot

1.Verkkolaskut

Verkkolaskuosoite: 003703997467
Operaattori: Maventa (003721291126)
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH*
*Käyttäkää tätä välittäjätunnusta mikäli käytössänne olevasta verkkolaskutusohjelmasta ei voi lähettää laskuja suoraan Maventan
välittäjätunnukselle.

TAI

2. Laskujen vastaanotto sähköpostitse skannauspalveluun

Toivomme, että lähetätte tähän osoitteeseen ainoastaan laskuja.
Laskut lähetetään palveluun sähköpostin PDF-muotoisina liitetiedostoina ja laskun liitteiden tulee olla samassa
tiedostossa itse laskun kanssa.
Sähköpostilaskun osoite: 03997467@scan.netvisor.fi

TAI

3. Laskujen vastaanotto postitse skannauspalveluun

Osoitetietojen tulee olla täydellisinä sekä laskussa että kirjekuoressa, jotta lasku voidaan välittää nopeasti ja
luotettavasti vastaanottajalleen.

Laskutuksen postiosoite:
Asianajotoimisto Romo Oy
03997467
PL 100
80020 Kollektor Scan
• Lähetäthän skannausosoitteeseen ainoastaan laskumateriaalia. Nämä postit luetaan automaattisesti yrityksemme reskontraan, eikä
mikään muu materiaali (esimerkiksi kuitit, liikelahjat, luottokortit ja pääsyliput) saavuta vastaanottajaansa tätä kautta.
• Käytäthän mieluiten tekstissä vain mustaa väriä valkoisella pohjalla: se antaa selkeimmän lopputuloksen laskun tietojen tunnistusta
varten.
• Ethän käytä niittejä skannauspalveluun lähetetyissä laskuissa.