Palvelumme

Miten voimme palvella?

Yhtiöoikeus

Palvelemme yhtiöitä ja yrittäjiä kaikissa yritystoimintaan liittyvissä
kysymyksissä aina sen perustamisesta yhtiön erityiskysymyksiin ja
ongelmatilanteisiin saakka. Asiakkaitamme ovat yhtiömuodosta riippumatta
pienet ja keskisuuret yritykset ja yhteisöt ympäri Suomea. Pitkäaikainen
kokemuksemme auttaa meitä hakemaan parhaan mahdollisen lopputuloksen
asiakkaan tarpeiden ja toimintaympäristön mukaan.

Meiltä saat neuvot ja ohjeet, asiakirjat ja mm. erilaiset
yritystoiminnan uudelleenjärjestelyä koskevat ratkaisut ja
verosuunnittelun. Käytössämme on myös lukuisa yhteistyökumppaneiden
verkosto eri alojen asiantuntijoita.

Sopimukset ja vahingonkorvaus

On tärkeää, että sopimukset tehdään niin kuin osapuolet ovat
tarkoittaneet, ja että sopimukset laaditaan oikein ja sitovasti.
Palvelemme kaikissa sopimusoikeudellisissa kysymyksissä. Laadimme
asiantuntevasti erilaisia sopimuksia sekä yritysten että yksityisten
ihmisten tarpeisiin. Käytössäsi on lakimiestemme laaja kokemus ja
asiantuntemus.

Tarjoamme konsultaatiota ja palvelujamme alkaen sopimusneuvotteluista
aina sopimusten laadintaan, uudistamiseen ja tulkintaan liittyvissä
kysymyksissä sekä sopimusrikkomustilanteissa. Sopimusrikkomustilanne
edellyttää useimmiten ripeää reagointia vahinkojen ja/tai vastuiden
minimoimiseksi. Yleensä paras lopputulos saavutetaan pitkäaikaisissa
asiakassuhteissa.

Vahinkotilanteessa on tärkeää selvittää vahingon peruste ja määrä.
Lakimiehemme auttavat vahingon selvittämisessä ja mahdollisissa
korvausasioissa. Hoidamme vahingonkorvauksiin liittyviä hakemusasioita,
neuvotteluita ja riita-asioita.

Maksukyvyttömyys

Palvelemme kaiken tyyppisissä yrityksen maksukyvyttömyystilanteissa sekä
velallista että velkojaa.

Lakimiehillämme on laaja ja pitkäaikainen kokemus yrityssaneerauksista,
konkursseista, takaisinsaanneista ja erilaisista ulosottoasioista sekä
vapaaehtoisista maksujärjestelyistä. Mitä aikaisemmin käännyt puolemme,
sitä useampia maksukyvyttömyyteen varautumisen keinoja on yleensä myös
käytettävissä. Tarjoamme myös perintäpalveluja.

Työoikeus

Työoikeuteen sisältyy monia asioita, jotka ovat yritysten kannattavuuden
ja toimivuuden kannalta olennaisen tärkeitä, mutta jotka ovat myös
työntekijöille hyvin henkilökohtaisia ja tunteita herättäviä. Näitä ovat
esimerkiksi irtisanomiset, palkkaerimielisyydet, työsyrjintä ja
yhteistoimintaneuvottelut. Sopimusoikeuden lisääntymisestä työpaikoilla
seuraa jatkossa myös lisää paikallisia neuvotteluja ja sopimusten
laadintaa, joihin tarvitaan lakimiehen asiantuntemusta.

Toimistomme yhtenä vahvana erikoisosaamisalana on työoikeus, mukaan
lukien kauppaedustus. Asianajamme ovat avustaneet sekä työnantajia että
työntekijäitä sadoissa eri oikeudenkäyneissä koko Suomen alueella.
Hoidamme myös eri etujärjestöjen ja liittojen valtuuttamana heidän
jäsentensä asioita. Liiton jäsenelleen ottama oikeusturvavakuutus
oikeuttaa yleensä jäsenen käyttämään myös liiton ulkopuolista lakimiestä.

Vahvuuttamme työoikeuden alalta lisää laaja yhteistyö- ja
asiantuntijaverkostomme sekä kontaktit esimerkiksi yliopistoihin.
Lakimiehemme toimivat myös kouluttajina ja luennoitsijoina.

Kiinteistöt, asuminen, rakentaminen ja maankäyttö

Kiinteistöihin, asuntoihin, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvät
asiat ovat usein paitsi taloudellisesti merkittäviä myös
henkilökohtaisesti merkityksellisiä ja niihin voi liittyä mm.
vastuukysymyksiä ja verokysymyksiä, joiden selvittäminen, kirjaaminen
tai niihin varautuminen kannattaa ikävien yllätysten välttämiseksi tai
minimoimiseksi jo heti alkuvaiheessa.

Palvelemme yksityishenkilöitä ja yrityksiä kaikissa kiinteistöihin,
asuntoihin, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvissä oikeudellisissa
kysymyksissä mm. laatimalla sopimuksia, kauppa- ja lahjakirjoja,
hakemuksia ja muita asiakirjoja. Hoidamme myös kiinteistöihin,
asuntoihin, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyviä selvittelyitä ja
neuvotteluita ja hoidamme niitä koskevia hakemus- ja riita-asioita sekä
oikeudenkäyntejä.

Parisuhde ja lapset

Avioliittoon, rekisteröityyn parisuhteeseen ja avoliittoon kuuluu
inhimillisten odotusten lisäksi keskeisesti mm. omaisuuteen,
verotukseen, perimykseen, toimintakykyyn ja usein myös lapsiin liittyviä
kysymyksiä. Eri vaihtoehtojen selvittäminen ja kartoittaminen ennakolta,
asioista sopiminen, niistä määrääminen ja niihin varautuminen luo paitsi
turvallisuutta ja selkeyttä, myös vähentää mahdollisia myöhempiä
riitaisuuksia.

Tinkimätön ammattitaitomme on käytettävissäsi perheen ja
yksityishenkilön kaikkien tärkeiden asiakirjojen laadintaan. Laadimme
mm. avioehtosopimuksia, testamentteja, edunvalvontavaltakirjoja,
perukirjoja, perinnönjakosopimuksia ja ositussopimuksia. Useisiin
asiakirjoihin liittyy kiinteästi myös verosuunnittelu.

Avustamme asiakkaitamme kaikissa perheoikeudellisissa asioissa,
menettelyissä ja oikeudenkäynneissä. Toimimme myös tuomioistuimen
määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana tilanteissa, joissa ei syystä
tai toisesta voida päästä sovintoon tai asiasta ei voida sopia.

Lasten huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevia asioita
hoidamme paitsi neuvotteluteitse myös sovintomenettelyissä ja
oikeudenkäynneissä.

Lakimiehemme toimivat myös kouluttajina ja luennoitsijoina.

Rikosoikeus

Asianajajillamme on kokemusta laajojen ja vaativien rikosasioiden
hoitamisesta, joissa osaamisemme painottuu erityisesti talous- ja
verorikoksiin. Palvelemme koko Suomen alueella.

Rikosasiat ovat selvästi monimutkaistuneet. Rikoksesta epäilyn
oikeusturva edellyttää usein sitä, että hänellä on jo
esitutkintavaiheessa asiansa osaava avustaja. Rikosjutuissa myös
asianomistajan oikeusturva saattaa vaatia avustajan käyttämistä, koska
yhä harvemmin syyttäjät voivat huolehtia rikoksen uhrin vaatimusten
ajamisesta. Olemme toimineet asianomistajien avustajina lukuisissa
rikosjutuissa. Lisäksi autamme tuomittujen korvausten perimisessä.
Selvitämme aina myös sen, onko asiakkaallamme oikeus puolustajaan tai
oikeusapuun.

Riitojen ratkaisu, sovittelu

Avustamme asiakkaitamme riita-asioissa yleisissä tuomioistuimissa,
hallintotuomioistuimissa ja erityistuomioistuimissa ja rikosasioissa
aina esitutkinnasta tuomioistuinkäsittelyyn ja jälkitoimiin saakka.

Tuomioistuinmenettelyn lisäksi avustamme asiakkaitamme myös sovitteluun
liittyvissä asioissa ja eri sovittelumenettelyissä. Osa toimistomme
asianajajista on Suomen Asianajajaliiton hyväksymiä sovittelijoita, mikä
mahdollistaa myös osapuolten keskinäiseen sopimukseen perustuvan sovittelun.

Riitatilanteessa oikeudenkäynti on usein pitkä prosessi ja myös
taloudellisesti ja henkisesti erittäin raskas koettelemus. Tämän vuoksi
paras ratkaisu voidaan mahdollisesti löytää neuvotteluteitse. Jos
sovintoon ei kuitenkaan päästä tai sille ei ole edellytyksiä, on
tuomioistuinkäsittely usein ainoa vaihtoehto. Tavoittelemme
yhteisymmärryksessä asiakkaamme kanssa aina hänelle parasta mahdollista
lopputulosta joko sovinnossa tai oikeudenkäynnin kautta.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain mukaisen rekisteriselosteemme löydät tästä: Rekisteriseloste

Hinnasto

Palveluhinnastomme 1.11.2017 lähtien: Hinnasto

Yhtiöoikeus

Lue lisää

Sopimukset ja vahingonkorvaus

Lue lisää

Maksukyvyttömyys

Lue lisää

Työoikeus

Lue lisää

Kiinteistöt, asuminen, rakentaminen ja maankäyttö

Lue lisää

Parisuhde ja lapset

Lue lisää

Rikosoikeus

Lue lisää

Riitojen ratkaisu, sovittelu

Lue lisää

Rekisteriseloste

Lue lisää

Hinnasto

Lue lisää

”Kokonaisvaltaista palvelua yrityksille ja yksityishenkilöille”

Yrityksemme

Hämäläistä asianajotoimintaa jo lähes 50 vuotta

Asianajaja Pekka Romon vuonna 1977 ostama lakiasiaintoimisto toimii tänään nimellä Asianajotoimisto Romo & Ilonen Oy.

Toimistomme ammattitaitoiset lakimiehet ja muu henkilökunta ovat käytettävissäsi kaikissa yritysten ja yhteisöjen sekä yksityisten ihmisten oikeudellisissa asioissa.

Olemme erikoistuneet erilaisiin yritysasioihin, kiinteistö- ja asuntokauppaan sekä rakentamiseen liittyviin kysymyksiin ja työoikeuteen. Tarjoamme palvelujamme sopimus- ja rikosoikeudessa, konkursseissa, yrityssaneerauksissa ja muissa maksukyvyttömyyttä koskevissa tilanteissa sekä verotusasioissa. Olemme käytettävissäsi myös kaikissa perhe- ja perintöoikeudellisissa kysymyksissä.

Toimistollamme on merkittävä yhteistyökumppaneiden verkosto tilintarkastajia, tilitoimistoja, veroasiantuntijoita, erilaisia etujärjestöjä ja rahoituksen ammattilaisia sekä kollegatoimistoja.

Ajankohtaista

18.12.2018

Hyvästä yhteistyöstä kiittäen toivotamme hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2019!

 

Asianajoassistentit osana asianajotoimiston asiantuntijatiimiä

09.11.2018

Toimistomme osaavaan tiimiin kuuluvat asianajajien ja muiden asiantuntijatehtävissä työskentelevien lisäksi asianajoassistentit, joiden tehtävänä on toimiston päivittäisten tehtävien hoitaminen, asiakaspalvelu sekä asianajajien avustaminen. Usein asianajotoimistoon yhteyttä otettaessa asioidaankin ensin assistentin kanssa. Asianajoassistentin tehtävässä vaaditaan monenlaisia taitoja ja tietoja, joita tulee säännöllisesti myös päivittää.

Toimipisteessämme Hämeenlinnassa työskentelee asianajoassistenttina Sanna Kotsalainen, joka on valmistunut oikeustradenomiksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta Kouvolasta syksyllä 2017. Oikeustradenomin koulutus on työelämälähtöistä, erilaisiin oikeudellista osaamista vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin suuntautunutta koulutusta.

Lahden toimipisteessämme työskentelee asianajoassistenttina Tarja Järvinen, joka suoritti lokakuussa 2018 tradenomin (ylempi AMK) tutkinnon liiketalouden ja uudistavan johtamisen koulutusohjelmassa Lahden ammattikorkeakoulussa. Koulutus on suuntautunut liiketoiminnan ja työyhteisön sekä palveluiden kehittämiseen liittyviin asiantuntijatehtäviin.

Toimistostamme löytyykin laaja osaaminen juridiikan ja liiketoiminnan eri osa-alueilta. Tervetuloa palveltavaksi!

Koulutuspäivä 18.10.2018

17.10.2018

Toimipisteemme Hämeenlinnassa ja Lahdessa ovat suljettuina torstaina 18.10. henkilökunnan koulutuspäivän vuoksi.

Palvelemme taas perjantaina 19.10. klo 8.00-16.00 välillä.

 

Syysterveisit

14.09.2018
Lämpimän kesän jälkeen saamme taas nauttia kauniista syyspäivistä.
 
Lahden toimistomme muutti kesän aikana uusiin, avarampiin tiloihin perinteiseen Kauppahallin taloon torin kulmalle. Muuttolaatikot on purettu ja arki viihtyisissä tiloissa lähtenyt käyntiin hyvin.
 
Käykäähän tutustumassa uusiin toimitiloihimme osoitteessa Rautatienkatu 26 E 1, 15110 Lahti (2. kerros). Käynti toimistoomme on Lanunaukion puoleisista Kauppahallin ovista.
 
Syysterveisin, Asianajotoimisto Romo & Ilonen Oy:n henkilökunta

Toimistomme aukioloajat kesälomakautena

12.07.2018

Hämeenlinnan toimistomme on suljettuna 16.-20.7.2018  ja Lahden toimistomme 23.7.-3.8.2018. Muina aikoina palvelemme maanantaista perjantaihin klo 8-16 välillä.

Hyvää kesää!

Tutustu työntekijöihin

”Elämää ja juridiikkaa”

Henkilökunta

Romo & Ilosen tekijät

Pekka Romo

Olen toiminut asianajoyrittäjänä ja työnantajana heti valmistuttuani
vuonna 1977 eli lähes 40 vuotta. Asianajajaliittoon olen liittynyt
vuonna 1980.

Hoidan erityisesti yritysten ja yrittäjien asioita, joita ovat mm.
yritysten perustaminen, yritysmuodon muutokset kuten sulautumiset,
jakautumiset, muut järjestelyt, yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset.
Palvelen yrityksiä ja yrittäjiä verotuskysymyksissä. Lisäksi hoidan
laajasti maksukyvyttömyysasioita kuten konkurssit, ulosotto ja
yrityssaneeraukset. Työskentelen myös perhe- ja perintöoikeuteen
liittyvien asioiden parissa.

Työni ohella olen toiminut aktiivisesti yrittäjä- ja muissa
järjestöissä, Uusyrityskeskuksessa ja erilaisissa luottamustehtävissä
sekä kunnallispolitiikassa. Luottamustehtävät ovat osaltaan myös
laajentaneet osaamistani. Vapaa-ajallani rentoudun mökillä tai vaellan
sekä pelaan sulkapalloa. Nautin myös lukemisesta.

Erikoisalueeni: yritysjuridiikka, maksukyvyttömyysasiat,
sopimusoikeus, perhe- ja perintöoikeus, oikeudenkäynnit, veroasiat

Kari Suokas

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 1990. Aloitin työskentelyni asianajoalalla hämeenlinnalaisessa toimistossa heti valmistumiseni jälkeen ja jatkoin sitä vuoteen 2001 asti, vuodesta 1995 alkaen toimiston osakkaana. Varatuomarin arvonimen sain vuonna 1991 ja asianajajaliiton jäsenenä olin vuosina 1994-2001. Asianajotoimistossa hoidin monipuolisesti erilaisia lähinnä siviilioikeudellisia asioita. Asiat liittyivät pääosin yhtiö-, sopimus-, kiinteistö-, konkurssi- sekä perhe- ja perintöoikeuteen.

Hämeenlinnan kaupungin palveluksessa työskentelin 2001-2017. Kymmenen vuotta tästä ajasta toimin kaupunginlakimiehenä, jolloin vastuulleni kuuluivat kaupungin yleiset hallinnolliset asiat ja erityisenä alueena kaupungin konserniyhteisöt. Vuodesta 2013 alkaen toimin omistajaohjauksen vastuualueen liiketoimintajohtajana ja kaupungin johtoryhmän jäsenenä. Vastuualueen tehtäviin kuului kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden ja säätiöiden seuranta, ohjaus ja tukeminen.

Asianajotoimisto Romo & Ilonen Oy:n palvelukseen siirryin 1.9.2017. Työtehtäväni kattavat yritysjuridiikan, sopimusoikeuden ja hallintojuridiikan sekä vahingonkorvausta koskevat asiat. Lisäksi hoidan perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja ja oikeudenkäyntejä.

Kuluneina vuosikymmeninä olen ollut mukana useiden eri yhdistysten toiminnassa ja hallinnossa. Vuoteen 2001 asti olin mukana Hämeenlinnan kaupungin poliittisessa päätöksenteossa, mm. kaupunginvaltuutettuna kahdella valtuustokaudella. Vapaa-ajallani harrastan metsänhoitoa sukutilalla sekä liikuntaa, erityisesti hiihtoa ja maastopyöräilyä.

Erikoisalueeni: yritysjuridiikka, sopimusoikeus, vahingonkorvausasiat, hallintojuridiikka, perhe- ja perintöoikeus ja oikeudenkäynnit.

Teija Saraste

Olen suorittanut asianajajatutkinnon vuonna 2008 ja työskennellyt
Hämeenlinnan toimistossamme vuodesta 2010. Toimiston osakkaaksi olen
tullut vuonna 2014. Erikoistumisalueenani ovat erityisesti perhe- ja
perintöoikeus, lapsiasiat, kiinteistö- ja asuntokauppa-asiat ja -riidat,
sopimusoikeus, konkurssit ja yrityssaneeraukset. Toimin käräjäoikeuden
määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana. Hoidan lisäksi
oikeudenkäyntiasioita ja olen Suomen Asianajajaliiton
sovittelijaluetteloon merkitty sovittelija.

Toimin Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Hämeenlinnan osasto ry:n
puheenjohtajana (2017-). Vapaa-aikanani ulkoilen koirani kanssa,
valokuvaan, luen ja kokkailen terveysruokia.

Erikoisalueeni: perhe- ja perintöoikeus, lapsiasiat, kiinteistö- ja
asuntokauppa-asiat ja -riidat, sopimusoikeus, maksukyvyttömyysasiat,
riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Kari Lehtinen

Olen työskennellyt asianajajana Lahden toimistossamme vuodesta 2003
lukien. Toimiston osakkaaksi olen tullut vuonna 2014. Minulla on vankka
kokemus erityisesti työoikeus- ja kauppaedustusasioista sekä
yhtiöoikeudesta jo vuodesta 1992 lähtien. Olen avustanut eri
etujärjestöjen ja liittojen toimeksiannoista niin työnantajia kuin
työntekijöitäkin koko Suomen alueella. Hoidan toimeksiantoja
säännöllisesti yleisissä tuomioistuimissa, hallinto-oikeuksissa ja myös
välimiesoikeudessa.

Erikoisalueeni: työoikeus, yritysjuridiikka, sopimusoikeus,
vero-oikeus, vahingonkorvausasiat, rikosoikeus, oikeudenkäynnit

Tuulikki Piikkilä

Olen työskennellyt Hämeenlinnan toimistossamme erityisasiantuntijan
tehtävissä vuodesta 2008 lukien. Minulla on vankka kokemus
yritysjuridiikasta sekä yhtiö- ja sopimusoikeudesta. Hoidan myös
yritysjärjestelyitä. Lisäksi työskentelen perhe- ja
perintöoikeudellisten tehtävien parissa kuten perunkirjoitukset,
ositukset ja perinnönjaot, testamentit ja avioehdot. Hoidan myös
kiinteistö- ja hallintoasioita sekä toimin julkisena kaupanvahvistajana.
Olen lisäksi suorittanut mm. HHJ-tutkinnon.

Olen mm. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen jäsen
(2013-) ja Hämeen kauppakamarin koulutusvaliokunnan (2015-2016) ja
finanssivaliokunnan jäsen (2017-). Vapaa-aikaani kuuluu juokseminen ja
pilates, luonto ja valokuvaaminen.

Erikoisalueeni: yritysjuridiikka, yhtiöoikeus, sopimusoikeus, perhe-
ja perintöoikeus, veroasiat

Olli Forsell

Olen työskennellyt Hämeenlinnan toimistossamme vuodesta 2003 ja
asianajajatutkinnon olen suorittanut samana vuonna. Olen työskennellyt
alalla vuodesta 1982 lähtien, aluksi liike-elämän palveluksessa ja
omassa lakiasiaintoimistossa vuosina 1996-2002.

Olen hoitanut puolustajana useita laajoja talousrikosoikeudenkäyntejä.
Toimin myös käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana
kuolinpesissä sekä pesänjakajana avioero-osituksissa. Minulla on vankka
kokemus siviili- ja rikosoikeudenkäynneistä. Osaamisalueisiini kuuluu
myös kiinteistö- ja asuntokauppa-asiat sekä vahingonkorvausoikeus. Olen
myös Suomen Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon merkitty sovittelija.

Erikoisalueeni: riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit, perhe- ja
jäämistöoikeus, kiinteistöoikeus, rikosoikeus, vahingonkorvausoikeus

Sanna Kotsalainen

Vastaan asiakaspalvelusta Hämeenlinnan toimistossamme. Avustan
konkurssipesien ja kuolinpesien hoitamisessa sekä perukirjojen
laadinnassa. Lisäksi hoidan toimistomme laskutuksen ja ostoreskontran. Valmistun tänä vuonna oikeustradenomiksi.

Harrastuksiini kuuluvat lenkkeily ja salitreeni.

Tarja Järvinen

Olen työskennellyt asianajoassistenttina Lahden toimistossa vuodesta
2012 lukien. Aiemmin olen työskennellyt mm. julkishallinnossa ja kaupan
alalla. Tehtäviini kuuluvat asiakaspalvelu, asiakirjojen valmistelu ja
tiedonhankinta, perintä sekä palkanlaskenta ym. henkilöstöasiat.
Valmistuin tradenomiksi (ylempi AMK) vuonna 2018 liiketoiminnan ja uudistavan johtamisen koulutusohjelmasta.

Vapaa-aikanani viihdyn mökillä ja luonnossa koiran kanssa liikkuen.


Lue lisää

Pekka Romo

asianajaja, varatuomari, osakas

0400 491 073

pekka.romo@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Kari Suokas

asianajaja, varatuomari

044 7540 511

kari.suokas@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Teija Saraste

asianajaja, varatuomari, osakas

040 455 4691

teija.saraste@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Kari Lehtinen

asianajaja, varatuomari, osakas

040 8252 796

kari.lehtinen@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Tuulikki Piikkilä

erityisasiantuntija, hallintotieteen maisteri, ammatillinen opettaja

040 455 1210

tuulikki.piikkila@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Olli Forsell

asianajaja, varatuomari

040 5810 913

olli.forsell@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Sanna Kotsalainen

asianajoassistentti, oikeustradenomi

075 7540 500

sanna.kotsalainen@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Tarja Järvinen

asianajoassistentti, tradenomi YAMK

075 7540 500

tarja.jarvinen@asianajopalvelut.com

Yhteystiedot

Sijainnit ja toimipaikkojen yhteystiedot

Toimisto

Sibeliuksenkatu 2 B
13100 Hämeenlinna

Puhelin 075 7540 500

Sähköposti
etunimi.sukunimi@asianajopalvelut.com

logot

Toimisto

Rautatienkatu 26 E 1
15110 Lahti

Puhelin 075 7540 500

Sähköposti
etunimi.sukunimi@asianajopalvelut.com

logot